Oude polissen

Oude verzekeraars

Links Assukennis, Verzekeringen

Heeft u een oude polis waarvan de verzekeraar niet meer bestaat? In de loop der jaren zijn verschillende verzekeraars overgenomen of samengevoegd.

In onderstaand overzicht kunt u zien wie de nieuwe verzekeraar is.

Oude verzekeringsmaatschappij

Nieuwe verzekeringsmaatschappij

‘s- Gravenhaagsch Verz Fonds, (1897) Aegon
‘s- Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896) a.s.r.
‘s- Gravenhage (alg Mij van Levensverz), a.s.r.
’s-Gravenhaagsche Levensverz mij (1918) a.s.r.
A&M Levensverzekering (Rotterdam) Reaal
A&O NV Leven Verzekering Monuta
A&O NV Leven Verzekering Nationale-Nederlanden
Aan de Ontslapenen gewijd (Bergen op Zoom 1846 a.s.r.
Aan de Ontslapenen gewijd (Breda 1848) a.s.r.
Abbey Leven Allianz
Abiëzer (hulpe), Begr. Rotterdam opg. 1892 Aegon
ABP Leven Loyalis
Abri Levensverz. Aegon
ABVM Yarden
Adjuto Alg. Verz. Mij. De Goudse
Aegon NabestaandenZorg N.V. Ardanta
Aegon Spaarkas N.V. Aegon
AG Leven a.s.r.
AG van 1824 a.s.r.
Agis Leven Monuta
Agis Leven Nationale-Nederlanden
Agis Zorgverzekeringen U.A., OWM Achmea
AGO Aegon
ALBOZ Levensverzekering NV Aegon
ALG, Amsterdamsch Levensverz. Genootschap (1885) a.s.r.
Algemeen Amsterdamsch Begr. Soc. 1898 a.s.r.
Algemeen Belang (Anna Paulowna) Nationale-Nederlanden
Algemeen Belang (Zunderdorp), Begr. Aegon
Algemeen Beleggings-Consortium a.s.r.
Algemeen Friesch Begrafenisfonds a.s.r.
Algemeen Friesch Begrafenisfonds Memento Mori (1844) Aegon
Algemeen Ned. Kollectantengezelschap (Groningen) Aegon
Algemeen Nederlands Verz. Fonds Aegon
Algemeen Nederlandsch Begrafenisfonds (Amsterdam) Nationale-Nederlanden
Algemeen Nederlandsch Verzekeringsfonds (Amsterdam) Nationale-Nederlanden
Algemeen Noordholl. Mij van Levensverz (Haarlem 1878) Aegon
Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA (leven) Reaal
Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA (overlijden) Reaal
Algemeene Begrafenis- Mij (Den Helder, 1868) De Goudse
Algemeene Burger Societeit, Rott. Verz. Soc. Nationale-Nederlanden
Algemeene Friesche Levensverz mij Aegon
Algemeene Groninger Lev. Mij. (1859) Aegon
Algemeene Heldersche Verz. Mij (1871) De Goudse
Algemeene Levensverz. Bank NV Aegon
Algemeene Mij Levensverz. en Lijfrente (1880) Aegon
Algemeene Nederlandsche Assurantie Mij (1914) a.s.r.
Algemeene Rotterdamsche Coöp Begraf. a.s.r.
Algemeene Sliedrechtse ver tot Wederk. verz. (1903) Onderling Fonds
Algemeene Spaarverzekering (Den Haag, 1907) a.s.r.
Algemeene Spaarverzekering (kassen 1916/1928) a.s.r.
Algemeene Utrechtsche Mij v. Geld Uitk na Overlijden a.s.r.
algemene Burger Soc, Rott verz Soc. Nationale-Nederlanden
Algemene Rotterdamsche Ver ter uitk van gelden Aegon
Alhermij Algemene Levensherverzekering Maatschappij
Alico SA Reaal
Alkmaarse Begrafenisvereniging (1888) Aegon
Ambtenaren en Bed. Tot hulp van weduwen (Den Bosch) Aegon
American Life Euravie Levensverz. Reaal
Amethyst a.s.r.
Amev Levensverzekering NV a.s.r.
Amev/Ardanta N.V. Ardanta
Amstelbank 1907 a.s.r.
Amsterdam B.V., Begrafenis- en crematieverzorging Conservatrix
Amsterdam NV, Levensverz. Mij a.s.r.
Amsterdam, Levensverzekering Bank NV a.s.r.
Amsterdam, Mij van Levensverzekering De Goudse
Amsterdamsch Levensverz. Genootschap (1885) a.s.r.
Amsterdamsch RK Begr. Fonds, St het a.s.r.
Amsterdamsche Alg Verz mij voor uitk bij overlijden (1866) a.s.r.
Amsterdamsche Begr. Soc. 1898, Alg a.s.r.
Amsterdamsche Begrafenis Mij a.s.r.
Amsterdamsche Begrafenis, Zieken en Geneesk. Mij a.s.r.
Amsterdamsche Mij van Levensverz. (afd. Volksverz) Nationale-Nederlanden
Amsterdamsche Mij van Verz op het leven Aegon
Amsterdamsche naturaverzekeringsmaatschappij, De Dela
Amsterdamsche naturaverzekeringsmaatschappij, De Monuta
Amsterdamsche naturaverzekeringsmaatschappij, De Yarden
Amsterdamsche Verzekeringsbank a.s.r.
Amstleven Nationale-Nederlanden
ANBV a.s.r.
Andries (Ubbergen), Begr. Fonds der Broedersch. St. a.s.r.
Anker, Mij van verzekering Het (Amsterdam. 1911) a.s.r.
Anker, Onderlinge Redersverzekeringen Bemanningsaansprakelijkheid U.A. Het Anker
Antverpia (Roosendaal, 1888) a.s.r.
Apollonia Nationale-Nederlanden
Ardanta a.s.r.
Arnhem, Levensverz. Mij Aegon
Arnhemsche Verz. Mij Nationale-Nederlanden
Arona (leven) Reaal
Arona (overlijden) Reaal
Artsen, Onderlinge levensverzekering Maatschappij voor VvAA
Assendelft, Begr. Fonds Aegon
Assurance Liégeoise (Ned. Portefeuille) a.s.r.
Astra Levensverz. Mij (Utrecht, 1926) a.s.r.
Atlas Verz. Mij (Amsterdam) Aegon
Aurora Levensverz. Mij OHRA
Aurora, Ned-Indische Ver. Tot Onderl. Verz. o/h leven Aegon
Avenir, l’ Nationale-Nederlanden
Avéro Leven Achmea
Avero Levensverzekering Benelux NV Achmea
AVVL Yarden
AXA Equity & Law Reaal
AXA Levensverzekering N.V. Reaal
Axent/Aegon Leven N.V. Aegon
AXENT/AEGON Sparen N.V. Aegon
Bakkersbond, Fonds tot ubo van de Ned (Heemstede) Nationale-Nederlanden
Banketbakkersvereniging, vereniging weduwenfonds (Den Helder) Nationale-Nederlanden
Barbara (Amsterdam) Liefdesfonds St a.s.r.
Barbara (Geleen) Begrafenisfonds St a.s.r.
Barbara (Heemskerk) begrafenisfonds St Reaal
Barbara (Heerlen) St Yarden
Barbara / Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St. a.s.r.
Barbara U.A. Onderlinge Rooms-Katholieke Uitvaart Vereniging Twenthe
Barbara U.A.Onderling Uitvaartfonds, St. Dela
Barbara U.A.Onderlinge Begrafenis- en Crematievereniging, St. Yarden
Barnabas (Amsterdam) Nationale-Nederlanden
Basic Life N.V. a.s.r.
Begin en Einde (Leeuwarden) Onderling Begrafenisfonds Aegon
Begrafenis-Sociëteit W.A., Wederkerige Verzekeringmaatschappij Monuta
Belangstelling in onze Stadgenoten (Schiedam) De Goudse
Belgische Vennootschap voor Internationale Hulpverlening Reaal
Beon Leven Interpolis
Bergen op Zooms Begrafenisfonds (1846) a.s.r.
Berkhout, Begrafenisfonds Aegon
Betaal- en Hulpkas (Amsterdam, 1861) a.s.r.
Beynes (Haarlem) Begrafenisfonds v/d Koninklijke fabrieken van Rijtuigen en Spoorwegen Nationale-Nederlanden
Bezemmakersbus (Delft) a.s.r.
Bid en Werk (Vlaardingen), Werklieden Vereniging a.s.r.
Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara a.s.r.
Bijlhouwersknechts Doodenbus (Utrecht) a.s.r.
Bisdom Haarlem, fonds ubo (Delft, 1914) OHRA
Bloemendaalsche Begrafenisfonds, Eerste Aegon
Boeren en Tuinders Levensverzekering (Den Haag, 1918) Interpolis
Boerhaave, Rouwverzekering der Mij (Den Haag 1907) Aegon
Boerhhaave, Spaarkassen Ond. Waarborg Mij. a.s.r.
Bondsbelang, Ond. Waarborg Mij. Aegon
Bossche Kasse Begrafenisfonds a.s.r.
Bouma (Oosterend) Het Onderling Begrafenisfonds P.J. Aegon
Breda, Begrafenisfonds (1848) a.s.r.
Broederband, Begrafenisfonds (Deventer) a.s.r.
Broederhulp, Typogravenvereniging (Nijmegen) Nationale-Nederlanden
Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem) De Aegon
Brouwershaven, Begrafenisfonds Reaal
Bureau van Groepsverzekering Nationale-Nederlanden
Burger Voorzorg (Harlingen) Vereniging Aegon
Burgerlijk Begrafenisfonds (Dordrecht 1844) Het a.s.r.
Burgerlijk Begrafenisfonds van 1836 De Goudse
Burgerlijk Fonds van Levensverzekeringen De Goudse
Burgerlijke Ambtenaren opgericht in 1875, Levensverzekering Genootschap Achmea
BVZ Leven NV Leidsche verzekeringen
BVZ Uitvaartverzekering N.V. Yarden
Careon Schadeverzekeringen N.V. Interpolis
CBVI, St. Voorzieningsfonds Aegon
Centraal Beheer Leven N.V. Achmea
Centraal Beheer Levensverzekering N.V. Achmea
Centraal Beheer Pensioenverzekering N.V. Achmea
Centraal Pensioenbureau a.s.r.
Centraal Risicofonds (C.R.F.) N.V. Reaal
Centrale Arbeiders Verz. Bank NV (overlijden) De Reaal
Centrale Arbeiders Verz. Bank, N.V (leven) De Reaal
Centrale Levensverz. N.V. (overlijden) De Reaal
Centrale Levensverz. N.V.(leven) De Reaal
Centrale Levensverzekering Bank a.s.r.
Centrale Levensverzekeringsbank NV, De (leven) Reaal
Centrale Levensverzekeringsbank NV, De (overlijden) Reaal
Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond (leven) Reaal
Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond (overlijden) Reaal
Centrale Spaar- en Verzekering Bank (Sliedrecht) a.s.r.
Centrale Spaarkas a.s.r.
Chrispijn- of Schoenmakersbus (Delft), St. a.s.r.
Christelijke Onderlinge Uitvaartvereniging (Leeuwarden) Jelsumerhof
Cité Vie Nederland, La a.s.r.
Clemens St, Nederlandsche Naturaverzekeringsmaatschappij, De Yarden
Compagnie Alliance Belge a.s.r.
Compagnie d’Assurances Générales sur la Vie (Nederland) Nationale-Nederlanden
Compagnie Francaise d’Ass.sur la Vie Le Phénix (Nederland) Aegon
Concordia (overlijden) Reaal
Concordia Levensverzekering Reaal
Confidentia, De a.s.r.
Constance et Fidèle (Semarang), Uitkeeringsfonds, La Aegon
Continentale mij van Levensverz. En Lijfrente Nationale-Nederlanden
Coöperatie PC (Amsterdam) PC uitvaart
Coöperatief Verzekeringsfonds (Leeuwarden) Avéro Achmea
Coöperatieve Levensverzekering (1900) Aegon
Coöperatieve Uitkeerings- en Begraf. Ver. Aegon
Cronos Reaal
Culemborg Levensverz. Mij. De Goudse
Cuvon Yarden
CV Avéro Achmea
DBV Levensverzekeringsmaatschappij N.V. Reaal
DBV Levensverzekeringsmaatschappij N.V. Reaal
DBV Levensverzekeringsmaatschappij N.V. Reaal
DBV Schadeverzekeringsmaatschappij N.V. Reaal
De Onderlinge Waarborgmaatschappij Verzekeringsfonds van beambten van De Nederlandsche Bank U.A. Zwitserleven
Delft en Omstreken, Begrafenisfonds der Stad (1842) Aegon
Denis, de Eerste Ned.Ind. Spaarkas en Levenmij (Bandoeng Nationale-Nederlanden
DLG Verzekeringen Reaal
Door Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart, Onderling fonds tot uitkering bij overlijden (Tiel) Monuta
Dordrecht, Burgerlijk Begrafenisfonds (1844) a.s.r.
Dordrecht, Levensverz. Mij (1873) Aegon
Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild) Aegon
DOS (De Onderlinge Spaarkas) a.s.r.
Draagt Elkanders Lasten, Christelijke Begrafenisvereniging (Assen) Ardanta
DSM Pensioenverzekeringsmaatschappij NV Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid
DVZ Uitvaartverzekering NV (Katwijk) Achmea
Eagle Star Leven a.s.r.
EBO Monuta
Econoom Nationale-Nederlanden
Edele Voorzorg, Begrafenisbeurs De a.s.r.
Eendracht (Aalsmeer), De Aegon
Eendracht (Kampen) De a.s.r.
Eendracht (Purmerend) De Aegon
Eendracht en liefde Aegon
Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart, (Tiel)Door Monuta
Eendracht maakt Macht (Avenhorn) De Goudse
Eendracht maakt macht (Den Haag, 1944) De Goudse
Eendracht maakt Macht (Den Helder) Reaal
Eendracht maakt Macht (Zwolle) Nationale-Nederlanden
Eendracht maakt macht, Begr.fds. (Warder) Aegon
Eendracht maakt macht, Geld. (Nijmegen, 1845) a.s.r.
Eendracht maakt macht, Onderl. Uitkeeringsf. Ver. Van personeel Rijkswaterstaat Nationale-Nederlanden
Eendracht U.A., Onderlinge Verzekeringen De Univé
Eendracht, Gelders begr. (Nijmegen 1860) a.s.r.
Eendracht, Maatschappij tot UBO (Purmerend) Aegon
Eendragt en Liefde, fonds (Cornjum) Aegon
Eendragt maakt Magt De Goudse
Eensgezindheid (Wormerveer, 1877) Nationale-Nederlanden
Eerbied voor de ontslapenen (Breda) a.s.r.
Eerse Nederlandsche Verz Mij op het leven en tegen invaliditeit Aegon
Eerste Apeldoornsche Begrafenisfonds Monuta
Eerste Bloemendaalsche Aegon
Eerste Bloemendaalsche Begrafenisfonds Aegon
Eerste Hollandse a.s.r.
Eerste Hollandse Levensverzek. Bank NV (Amsterdam) a.s.r.
Eerste Levensverz. m/z geneesk. Onderzoek (Amsterdam 1901) Aegon
Eerste Nederlandsche Aegon
Eerste Roomsch-Kath. Leven. Mij. (Nijmegen) a.s.r.
Eerste Rotterdamsche (Rotterdam, 1896) Nationale-Nederlanden
Eigen Hulp (Den Haag) Aegon
Eigen Hulp, Onderl.Levensverz. (Den Haag, 1879) Aegon
Eigen Woon, Hypothec. Credietb. a.s.r.
Einde bekroont ons Doel De Goudse
Elf Provinciën. De Eerste Ned. Krijgsdienst-, Uitzet- en Levensverz.- Mij. De a.s.r.
Elkander tot Steun (Kruisland) a.s.r.
Eloy van 1875, St. Aegon
Elvia Leven Reaal
Elvia Leven Zwitserse Levensverz. Mij. Reaal
EN (Volksverzekering) Aegon
ENNIA Levensverz. Aegon
Equitable (Ned. Potefeuille) Nationale-Nederlanden
Equitable Life Ass. Society of the US (New York) Nationale-Nederlanden
Equity & Law Levensverz. Reaal
Erasmus N.V., Levensverzekering Maatschappij Nationale-Nederlanden
Erasmus N.V., Levensverzekering Maatschappij Nationale-Nederlanden
Erasmus N.V., Levensverzekering Maatschappij Nationale-Nederlanden
ERK Levensverz. Mij. a.s.r.
Facultatieve Verzekeringen NV (Natura) a.s.r.
FairGo NV Achmea
Falcon Leven N.V. a.s.r.
Falcon Leven N.V. a.s.r.
FBTO Levensverzekering NV Achmea
FBTO U.A. Onderlinge levensverzekering Maatschappij Achmea
Fides (Soest, 1908), Ned. Levensverz. Bank Reaal
Flandria Belgische mij van Levensverz. En Lijfrente a.s.r.
Fonds De Roever Nationale-Nederlanden
Fonds tot uitk. Bij overlijden vd Bond v Inspecteurs Reaal
Fonds tot uitk. Van Begrafeniskosten (Moordrecht) a.s.r.
Fonds v.d. Kon. Ned. Bond v Oud-Onderofficieren Aegon
Fonds voor Schoenmakerspatroons en Schoenwinkeliers te ’s-Gravenhage (steun bij Overlijden
(schoenwinkeliers))
Aegon
Francke en De Meester Fonds Nationale-Nederlanden
Friesch Hollandsche Levensverz. Bank (Bolsward, 1925) Nationale-Nederlanden
Friesche Uitvaartverzorging Yarden
Friesland, Natura Nuvema
Friesland, NV Begrafenis- en Crematieverzekering Maatschappij Nuvema
Gan Vie, Compagnie Francaise d’Assurances sur la Vie Reaal
GBA Achmea
Gedenk te sterven (Gouda, 1771) a.s.r.
Gedenk te sterven (Makkum) Begrafenisbus onder de zinspreuk Aegon
Geheelonthouders levensverz mij (GOLM) 1916 a.s.r.
Gelders Broederschap (Leiden, 1744) De Goudse
Gelduitzetting (Loon op Zand) OHRA
Geneeskundig, Weduwenfonds (1891) Aegon
Generale Levensverzekeringsbank (Amsterdam, 1903) a.s.r.
Genot door voorzorg (Den Haag 1855) a.s.r.
Gerechtsdeurwaarders (Leeuwarden) Aegon
Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft HDI
Gildefonds (Amsterdam, 1936) Aegon
Glas loopt ras, mijn (Haarlem) Nationale-Nederlanden
Globe (Den Haag, 1903) De Goudse
Goede Voorzorg (Schiermonnikoog) Aegon
Gorinchem, Begrafenisfonds a.s.r.
Gorinchemse Onderlinge Verz. Mij. a.s.r.
GOV a.s.r.
Gregoriusvereninging (Utrecht) a.s.r.
Gresham Life Assurance Society Ltd. a.s.r.
Groene Land Levensverzekeringen NV Achmea
Groep Josi Leven Reaal
Groningse Levensverzekeringmaatschappij Aegon
Groot Amsterdam Nationale-Nederlanden
Groot Bossche van 1838 a.s.r.
Groot Noordhollands begrafenisfonds (De Rijp, 1845) Aegon
Groot-Noordhollandsche van 1845 Aegon
Groot-Noordhollandsche Ver. Van Levensverz. En Lijfrente Aegon
Groot-Schermer, Begr. Fonds Aegon
Haagleven, Levensverz. Mij. Dela
Haagsche Verz. Sociëteit Aegon
Haarlem van 1873 Levensverz. Mij. De Goudse
Haarlem, fonds ubo (Delft, 1914) Bisdom OHRA
Haarlemsche Begrafenis Sociëteit De Goudse
Haarlemsche Levensverz. Mij. Aegon
Hasco Nationale-Nederlanden
Hasselt, Begrafenisfonds Aegon
HAV Bank a.s.r.
Heden ik, morgen gij (’s-Gravenhage). Begr. Fonds a.s.r.
Helder Volksverz. Mij. De Goudse
Heldersche Verz. Mij. De Onderneming a.s.r.
Hellevoetsluis, Begrafenisbus Aegon
Helpt Elkander (’s-Gravenhage) Aegon
Helpt Elkander (De Hen) Reaal
Helpt Elkander (Nijmegen) Aegon
Helpt Elkander (Sexbierum) Aegon
Helpt Elkander (Zaandam) Aegon
Helpt U Zelven a.s.r.
Helvetia Levensverz. Reaal
Hengelo, Begr. Onderl. Aegon
Holda, Verz. Mij. Aegon
Holland (’s-Gravenhage) a.s.r.
Holland N.V. Levensverz. Mij. a.s.r.
Holland van 1859, NV Verz. Mij a.s.r.
Holland-Amerika, (Levens- Invalide- en Renteverz. Mij) a.s.r.
Hollandia (Delft) Nationale-Nederlanden
Hollandsch Algemene Verz Bank (HAV) a.s.r.
Hollandsch Utrechtsche Verz. Mij. a.s.r.
Hollandsche Assurantie Compagnie van 1919 Aegon
Hollandsche Mij van Levensverzekering (Haarlem, 1863) Aegon
Hollandsche Sociëteit van Levensverz. Nationale-Nederlanden
Hollandsche Spaarverzekering Mij a.s.r.
Hollandse Verz. Mij Aegon
Hooge Huys Levensverzekeringen NV Reaal
Hoogkarspel, Plaatselijk Begrafenisfonds (1913) Reaal
Hoop ’s-Gravenhaagsche Coöp Bakkerij- en Verbruikersver. Aegon
Hoorn, Onderl. Levensverz. Mij 1899 De Goudse
Hoornsch Begrafenisfonds, Levensverz. Mij (1914) a.s.r.
Hoornsche Begrafenisfonds (1849) a.s.r.
Horlogemakers Reaal
Hulp door Eendracht, weduwenfonds Nationale-Nederlanden
Hulp in nood na den dood (R’dam) Begr. Fonds Nationale-Nederlanden
Hulp in nood, alg. levensverz ubo (Rotterdam, 1885) Nationale-Nederlanden
Hulp in nood, alg. levensverz. Ubo (Rotterdam, 1885) Aegon
Hulp leenigt den nood, begrafenisfonds (Rotterdam, 1885) a.s.r.
HUVA DELA
HVS van 1808 Achmea
HVS, NV Beleggings Mij Aegon
HWN, Uitkeeringsfonds bij overlijden Nationale-Nederlanden
Ideaal Spaarkas (Utrecht) a.s.r.
Ieders Voordeel (Groningen) Begr. Fonds, Een Aegon
Ijsselmonde, Plattelands Begrafenisfonds a.s.r.
In Pace Achmea
In Pace Aegon
In Pace Dela
Inspecteurs bij de R’damsche politie, fonds tot ubo Reaal
Intercontinentale Levensverzekering mij ILM (Amsterdam, 1966) Allianz
Interlloyd Levensverzekering Maatschappij N.V. a.s.r.
Interlloyd Levensverzekering Maatschappij N.V. a.s.r.
Intermed Levensverz Achmea
Intern Verz. Mij Scildon
Internationale Hulpverlening, Belgische Vennootschap voor Reaal
Interpolis BTL, N.V. Achmea
Jan Truyenfonds Interpolis
Jelsumerhof U.A., Christelijke Onderlinge Uitvaartmaatschappij Florentis
Jelsumerhof U.A., Christelijke Onderlinge Uitvaartmaatschappij Florentis
Jelsumerhof U.A., Christelijke Onderlinge Uitvaartmaatschappij Florentis
Jelsumerhof U.A., Christelijke Onderlinge Uitvaartmaatschappij Florentis
Jelsumerhof U.A., Christelijke Onderlinge Uitvaartmaatschappij Florentis
Jelsumerhof U.A., Christelijke Onderlinge Uitvaartmaatschappij Florentis
Jelsumerhof U.A., Christelijke Onderlinge Uitvaartmaatschappij Florentis
Joannes de Deo (Den Helder) St a.s.r.
Joannes de Deo, RK uitkeringsfonds (Den Haag, 1899) Reaal
Johan de Witt, NV Verz Mij (Tilburg) a.s.r.
Johan de Witt, Raadspensionaris (1902) a.s.r.
Johannes de Deo, Onderl. Mij. St Reaal
Johannes, Vereniging (Utrecht) Aegon
Jong & Comp, De (leven) Reaal
Jong & Comp, De (overlijden) Reaal
Jong Nederland, Verzekering Bank (A’dam, 1909) a.s.r.
Joseph Genootschap St Reaal
Joseph, Overijss-Geld Begr Verz voor Kath. St. (Enschede) Achmea
Joseph, Overijss-Geld Begr Verz voor Kath. St. (Enschede) Ardanta
Josi Levensverz. Mij NV, Groep Reaal
Jozef (Zaandam), Onderl Begrafenisbond Aegon
Juventus, onderl. Verz mij (A’dam, 1887) De Goudse
Kantoorbedienden (R’dam) Ver van Nationale-Nederlanden
Kantoorbedienden, Onderl Mij Fonds der Ver van Aegon
Kantoorbedienden, vereniging van (Dordrecht) Aegon
Kennemerland, Alg. Mij van Verz op het leven (1898) a.s.r.
Kerkrade, Prot Kerk Begrafenis Ver Nationale-Nederlanden
Kloppersingel, Utrecht Monuta
Kollectantengezelschap, alg Ned. (Groningen) Aegon
Kooger Doodenbos Nationale-Nederlanden
Kosmos (Zeist) NV Verz Bank (1862) Nationale-Nederlanden
Krommenie, Onderl Begrafenisfonds Aegon
Kunst en Cultuur Pensioen- en Levensverzekering Maatschappij N.V. NNEK
Kunst en Cultuur Pensioen- en Levensverzekering Maatschappij N.V. NNEK
Kwadijk, Begrafenisfonds a.s.r.
Later, Natura –uitvaartverzekeringsmaatschappij N.V. PC uitvaart
Leeft en Zorgt (Rotterdam) Alg Begrafenisfonds (1877) a.s.r.
Leeniging bij smart is balsem voor het hart (1846) a.s.r.
Leidsche Levensverz. Mij Nationale-Nederlanden
Leidsche Mij van verz op het leven (1901) Nationale-Nederlanden
Let op Uw Einde (Charlois) Aegon
Let op Uw Einde (R’dam) Aegon
Let op Uw Einde, Utrechtsch Begrafenisfonds a.s.r.
Levensverzekering Mij. (Nijmegen) a.s.r.
Levob Levensverzekering N.V. Achmea
Levob Uitvaart Aegon
Liefde en Eendracht (Midlum) Begrafenis Ver Aegon
Liefde en Eendracht (Ried), Onderl Begr fonds Aegon
Linnenweversbus (Delft) a.s.r.
LPU Ardanta
Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara/ Bijenkorf a.s.r.
Maas NV Levensverz Mij, De (1925) a.s.r.
Maas, Verzekeringsbank de a.s.r.
Maataschappij van Onderl Levensverz (A’dam, 1902) Aegon
Maatschappij tot uitkering bij Overlijden a.s.r.
Maatschappij van Levensverz. (A’dam) De Goudse
Maatschappij van Levensverz. (Rotterdam, 1835) Aegon
Maatschappij van Onderl Levensverz (A’dam 1848) De Goudse
Maatschappij van Voorzorg De Amersfoortse
Machpela (’s-Gravensande) Onderl Levensverz Mij Aegon
Maliesingel, Utrecht Aegon
Meander Zorg Nationale-Nederlanden
MEDISCH STEUNFONDS U.A., ONDERLING Achmea
Meije U.A., Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij De Onderling verzekerd
Meisjes, Vrouwen en Weduwenfonds, Alg (R’dam, 1828) Aegon
Melissant, Onderl Begrafenisfonds a.s.r.
Memento Mori (Zeist) Ardanta
Memento Mori (Groningen) Ardanta
Memento Mori, (Den Helder, 1902) a.s.r.
Memento Mori, (Spaar- en Begrafenisbus (Dordrecht) Aegon
Memento Mori, Alg Friesch Begrafenisfonds (1844) Aegon
Memento Mori, begrafenisvereniging (R’dam) Aegon
Memento Mori, Helderse Begraf. Den Helder, 1871 De Goudse
Mercator Leven NV a.s.r.
Mercurius (Groningen), Handelsreizigerverz Nationale-Nederlanden
Metallicus, NV Pensioenverz. Mij OHRA
Meyerfonds, Jacob Aegon
Michiels of Bezemmakersbus, St a.s.r.
Middelburgsch Begrafenisfonds (1863) a.s.r.
Middelharnis Interpolis
Middelie, Begrafenisfonds Aegon
Middenstandsfonds, Eerste Ned. (Den Haag) Aegon
Mijn glas loopt ras (Haarlem) Nationale-Nederlanden
Militaire Verzekerings-vereeniging Nationale-Nederlanden
Militairen beneden de rang van Officier Nationale-Nederlanden
Minerva (Antwerpen) Reaal
Moira, NV Verzekeringsbank Aegon
Mortier, Fonds Aegon
N.V. Centraal Risicofonds (C.R.F.) Reaal
N.V. Centraal Risicofonds (C.R.F.) Reaal
Nationaal Spaarfonds N.V. OHRA
Nationaal Uitvaart Fonds (A’dam, 1952) OHRA
Nationale Comp Anyonyme d’ass sur la Vie, La Nationale-Nederlanden
Nationale Crediet Vereniging NCV De Goudse
Nationale Levensverz Bank (Alleen afd. Volksverz) (maandpremie) Nationale-Nederlanden
Nationale Levensverz Bank (Allen afd. Volksverz) (weekpremie) a.s.r.
Nationale Levensverz Bank (Rotterdam) Nationale-Nederlanden
Nationale Onderlinge Spaarkas (Utrecht, 1918) a.s.r.
Nationale Spaarkas, De eerste Ned kapitaal (1898) a.s.r.
NAVO Monuta
NCV De Goudse
NCV-NSL De Goudse
Ned-Indische Levensv-en Lijfrente Mij Aegon
Nederland, Levens-en volksverz bank (Bergen oZ,1914) a.s.r.
Nederland, NV Verz op het Leven (A’dam, 1858) Aegon
Nederland, Vennootschap Aegon
Nederlanden van (1899, 1903, 1904, enz) a.s.r.
Nederlanden van 1845 Nationale-Nederlanden
Nederlanden van 1870 a.s.r.
Nederlanden van 1883, Verzekeringsbank (Den Haag) a.s.r.
Nederlanden, Onderl Mij van Verz (Haarlem, 1915) Reaal
Nederlands Protestants Uitvaartfonds Aegon
Nederlandsch Nationale Werkliedenver (Den Helder) De Goudse
Nederlandsch Werkliedenfonds (Den Haag, 1883) Aegon
Nederlandsche Alg onderl begr.fonds (Den Haag) a.s.r.
Nederlandsche Algemeene Verz Bank (A’dam), 1896) Aegon
Nederlandsche Alggemeene (’s-Gravenhage, 1844) a.s.r.
Nederlandsche Bank van Levensverz (R’dam, 1904) a.s.r.
Nederlandsche Bank van Verzekering (A’dam, 1901) a.s.r.
Nederlandsche Banketbakkersver (Den Helder) Nationale-Nederlanden
Nederlandsche Begrafenisverzekering BV te Venlo en Enschede Ardanta
Nederlandsche Crediet en Assurantie Mij (R’dam, 1918) a.s.r.
Nederlandsche Handelsreizigers Ver Reaal
Nederlandsche Leeuw (Den Haag 1907) a.s.r.
Nederlandsche Leven, Zieken- en Begrafenisfonds (1849) a.s.r.
Nederlandsche Levensverz en Lijfrentebank (1893) a.s.r.
Nederlandsche Lloyd Levensverz NV Nationale-Nederlanden
Nederlandsche Mij van Levensverz en Lijfrente(Utrecht, 1916) Aegon
Nederlandsche Mij van Verz en Ziekenkas (1906) a.s.r.
Nederlandsche Mij van Verzekering (1899) a.s.r.
Nederlandsche Nat Werklieden Ver (Den Helder) De Goudse
Nederlandsche Natura Yarden
Nederlandsche Pens. Verz voor werklieden (1883) Aegon
Nederlandsche Spaarbank (Utrecht) Kassen 1919 tot en met 1922 van de a.s.r.
Nederlandsche Spaarkas (Utrecht) De Goudse
Nederlandsche Spaarkas NV , De Nationale-Nederlanden
Nederlandsche Spaarverz van Katholieken (Amsterdam) Reaal
Nederlandsche Spoorwegen (Amsterdam) a.s.r.
Nederlandsche van 1894, De Nationale-Nederlanden
Nederlandsche Ver van Artsen-Automobilisten VvAA
Nederlandsche Verz Mij (Utrecht, 1868/1887) a.s.r.
Nederlandsche Verzekeringsbank (A’dam, 1867) a.s.r.
Nederlandsche Volksverz bank (A’dam, 1908) Reaal
Nederlandsche Zieken- en Begr Mij (Den Haag, 1843) Aegon
Neerlandia, Levensverz Mij (1893) a.s.r.
New York (Ned. Portefeuille ) a.s.r.
Nieuw Rotterdam Leven NV Reaal
Nieuw Welgelegen BV a.s.r.
Nieuwe Eerste Ned. Verzekeringsbank Aegon
Nieuwe Haagse Verz Soc (1901) Aegon
Nieuwe Hollandse Lloyd Levensverzekeringmaatschappij N.V. Reaal
Nieuwe Hollandse Lloyd Schadeverzekeringmaatschappij N.V. Reaal
Nieuwe Sociëteit van Voorzorg (Leiden) Begr a.s.r.
Nijmegen Levensverz Mij a.s.r.
Nillmij van 1859, Levensverz. Mij Aegon
NOG (overlijden) Reaal
NOG Levensverzekering Maatschappij NV Reaal
NOG, Onderlinge levensverzekering maatschappij UA Reaal
NOG/ De Jong (leven) Reaal
NOG/ De Jong (overlijden) Reaal
Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Alkmaar) Reaal
Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Hilversum) Reaal
Noord Braband (Waalwijk) OHRA
Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892) Aegon
Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892) OHRA
Noord Brabant (handelsreizigers te Tilburg) a.s.r.
Noord Brabant Handelsreizigersvereeniging a.s.r.
Noord Brabantsch Werkliedenfonds Aegon
Noord en Zuid Hollandsch Begrafenis fonds Aegon
Noord en Zuid Hollandsche Lloyd, N.V. Verzekering Maatschappij De Nationale-Nederlanden
Noord en Zuid Ned. Levensverz.Bank (1905) a.s.r.
Noord Hollandsch Begrafenisfonds (1873 te Haarlem) De Goudse
Noord Hollandsche Leven Mij NV Reaal
Noord Hollandsche Ond Mij van Levensverz (1919) Nationale-Nederlanden
Noorden Begrafenisfonds (1936) Ardanta
Noorden Levensverz. Mij, Het (1902) a.s.r.
Noorder Spaar- en Levensverz. Mij De Goudse
Norwich Union Life Insurance Society (Ned. Portefeuille) Nationale-Nederlanden
NOVO-Leven-, Onderl. Levensverz. Mij. Reaal
NRG ALHM
NRG ING Groep
NRG London Interpolis
Nut der Maatschappij a.s.r.
Nut van het Algemeen Belang (1919 te Den Haag) a.s.r.
Nut van het Algemeen Belang (Kampen) Nationale-Nederlanden
Nut van het Algemeen Belang (Leerdam) Aegon
Nut van het Algemeen Belang (Zierikzee) OHRA
Nuts Begrafenisfonds a.s.r.
Nuts Levensverzekering van 1848 a.s.r.
Nuts Levensverzekering, Stichting a.s.r.
Nutsbedrijven, Stichting Flexibel Uittreden Loyalis
NUVA Verzekeringen N.V. (Meppel) Yarden
NVG Uitvaart Ardanta
NVS Reaal
O.H.V.M. (Amsterdam) Aegon
OBF, Onderl. Levensverz. Mij. Achmea
Ohra Levensverzekeringen N.V. Nationale-Nederlanden
Ohra Levensverzekeringen N.V. Nationale-Nederlanden
OHRA Pensioen OHRA
Oldambt Volksverz. Bank (Delfzijl) a.s.r.
Olva 1919 a.s.r.
Olveh (1879) (Onderling Levensverz Genootschap) De Aegon
Onderling Begrafenis Vereeniging Aegon
Onderling Begrafenisfonds te Middelharnas UA Interpolis
Onderling Belang (Leiden) OHRA
Onderling Belang 1906 (Oude Tonge) Reaal
Onderling Belang voor Landsmeer, Den Ijp en Purmerend Aegon
Onderling Boerenverzekeringsfonds Achmea
Onderling Hulpbetoon (Utrecht) a.s.r.
Onderling Ondersteuningsfonds (Semarang) Aegon
Onderling Verzorgd (Amsterdam) Nationale-Nederlanden
Onderlinge Broederschap (Den Bosch) Aegon
Onderlinge Hulp (Minnertsga) Aegon
Onderlinge Hulp (Ursum) De Goudse
Onderlinge Hulp (Zwolle) Aegon
Onderlinge Hulp Antillen, Enschede a.s.r.
Onderlinge Hulp, Enschede Ardanta
Onderlinge Middenstands Levensverz Mij OHRA
Onderlinge Rooms-Katholieke-Uitvaart Vereniging Sint Barbara U.A. Twenthe
Onderlinge Spaarkas v/h Koningkrijk de Nederlanden a.s.r.
Onderlinge Steun, Levensverz. Mij. v/h Fonds Aegon
Onderlinge Steun, Vereeniging voor personeel in Overheidsdienst Nationale-Nederlanden
Onderlinge Uitkeeringen en Lijfrentekas (Zwolle) Aegon
Onderlinge Uitkeringskas (Loon op Zand) OHRA
Onderlinge Uitvaartmaatschappij De Laatste Eer U.A. Yarden
Onderlinge Uitvaartverzekeringmaatschappij, Wieringermeer U.A. Ardanta
Onderlinge Vereeniging tot geldelijke uitkeering bij overlijden (Rotterdam) Aegon
Onderlinge Verz mij tot ubo (Den Haag, 1836) De Goudse
Onderlinge Verzekering Maatschappij Unive Leven u.a. Reaal
Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé noord-Oost U.A. Univé
Onderlinge Voorzorg (Amersfoort) Achmea
Onderlinge voorzorg is nuttig (Tzummarum) Aegon
Ondersteuningsfonds (Yerseke) Nationale-Nederlanden
Onderwijzers in de Provincie Drenthe (Assen) Reaal
Onderwijzers in de Provincie Friesland Aegon
Ons Aller Belang (Bandoeng) Achmea
Ons Belang, Brandwaarborg Mij. Achmea
Ons Belang, Levensverz. Achmea
Ontslapenen gewijd, aan de (Bergen op Zoom, 1846) a.s.r.
Ontslapenen gewijd, aan de (Breda, 1848) a.s.r.
Ooltgensplaat De Goudse
Ooltgensplaat, Begrafenisfonds De Goudse
Oost-Grafdijk, Begrafenisfonds Aegon
Oosten Reaal
Oosterhouts Begrafenisfonds De Goudse
Oostwoud Aegon
Oostwoud, Onderl. Begrafenisfonds Aegon
Oostzaan van 1887 Aegon
Optas Leven N.V. Aegon
Optas Leven N.V. Aegon
Optas Leven N.V. Aegon
Oranje-nassau (1895) Nationale-Nederlanden
Organisatievereniging, Ned. De Goudse
Oud Onderofficieren, fonds Aegon
Oude Haagsche van 1836, Levensverz. Mij. De Goudse
Oudkarspel Aegon
Oudkarspel, Begrafenisfonds Aegon
OVAS (Overlijdensfonds verz. Amsterdamsche Slagers) Aegon
Overflakkee en Goedereede a.s.r.
Overijssels Uitkeeringsfonds (Zwolle) a.s.r.
Pantheon, Meppel Yarden
Patria Levensverz. Bank a.s.r.
Patrimonium (Kampen), Onderl. Begrafenisfonds Aegon
Patrimonium (Zwolle) a.s.r.
Patrimonium, Onderling Begrafenisfonds (Jaarsveld) Nationale-Nederlanden
PC 171, Levensverz. Mij Reaal
PCU, Eindhoven Yarden
Pensioencentrale Aegon
Pensioenrisico Achmea
Petrus en Paulus (Soest), Het begr.fonds in de parochie van de H.H. a.s.r.
Petrus, Verz. Mij. St. a.s.r.
PGGM Leven Leidsche verzekeringen
Pharus van 1919, Levensverz. Mij. a.s.r.
Phénix (Ned) Compagnie Francaise d’Ass. Sur la Vie, Le Aegon
Philantroop, Alg. Levensverz. Mij, De (Bolsward) Nationale-Nederlanden
Phoenix (Rotterdam), Levensverz. Mij (1896) a.s.r.
Phoenix, Levensverz. Mij. (Ned. Portefeuille) a.s.r.
Piëtas, Levensverz. Mij (Utrecht, 1861) a.s.r.
Plattelands Begrafenisfonds (Ijsselmonde, 1847) a.s.r.
Plicht tot Recht (PTT personeel) (Doorn) De Goudse
Precautia a.s.r.
Predikanten Weduwen en Wezenbeurs (A’dam, 1910) Aegon
Probité Levensverz. Mij (Alkmaar, 1884) Aegon
Protestantsche Belangen a.s.r.
Protestantse Belangen a.s.r.
Providentia a.s.r.
Providentia (Amsterdam) Handelsreizigersvereeniging Nationale-Nederlanden
Providentia (Eindhoven). Levensverz. Mij Reaal
Prudentia Levensverz. Gen. (1863) Aegon
Prudential Leven Achmea
PTT Onderlinge (Amsterdam, 1835) a.s.r.
Purmer Aegon
Purmer, Begr. Fonds Aegon
RCL a.s.r.
Reaal Leven (uitkeringen bij in leven zijn) Reaal
Reaal Levensverzekering N.V. Reaal
Reaal Overlijdenszorgverzekering N.V. Reaal
Reaal Pensioen Reaal
Reaal Pensioenverzekering (Utrecht) Reaal
Red u Zelven (Grootebroek) a.s.r.
Reposa Aegon
Residentia Aegon
ROL a.s.r.
Römerfonds Aegon
Rotterdam Levensverz Bank (1894) a.s.r.
Rotterdamsche Assurantie Comp Allianz
Rotterdamsche Cöoperatieve Vereniging voor levensverz. a.s.r.
Rotterdamsche Levensverz Maatschappij a.s.r.
Rotterdamsche Levensverz- en Voorschotbank (1893) a.s.r.
Rotterdamsche Onderl. Mij van Levensverz. (1885) a.s.r.
Rotterdamsche Soc. Tot geldelijke UBO (1844) Reaal
Rotterdamsche Verzekering Bank (1902) Nationale-Nederlanden
Rotterdamsche Verzekerings Bank (1898) a.s.r.
Rotterdamsche Verzekerings Sociëteit, Hulp in en na het leven Nationale-Nederlanden
Rotterdamsche Verzekerings Sociëteiten Nationale-Nederlanden
Royal & Sun Leven Achmea
Royal Nederland Leven Allianz
RVS Levensverzekering N.V. Nationale-Nederlanden
S.B.O., Vereniging Steun bij overlijden aan Weduwen Nederlandsche Spoorwegen a.s.r.
Saaiwerkers of Vlaamsche Bus (Delft) a.s.r.
Salland aanvullende verzekeringen U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Salland
Salland U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Salland
Salland Voormalig Aanvullende U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Salland
Salland Zorgverzekeringen U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Salland
Samenwerkende Spaarkassen NCW-NSL De Goudse
SAS U.A., Onderlinge waarborgmaatschappij De Amersfoortse
Schaesberg U.A., Onderlinge Rooms Katholieke Begrafenis- en Crematiefonds a.s.r.
Schildersbegrafenisfonds Aegon
Schilderspatroons, Bond van Ned De Amersfoortse
Schoenmakersbus a.s.r.
Securitas N.V., Uitvaartverzekering Maatschappij Nuvema
Securitas N.V., Uitvaartverzekering Maatschappij Nuvema
Securitas, Levensverz. Mij (1904) Nationale-Nederlanden
Seguridat Nationale-Nederlanden
SFB Levensverzekeringen N.V. Loyalis
SFS Levensverzekeringsmaatschappij Loyalis
Sommelsdijk, Begrafenisfonds (1839) De Goudse
Sommelsdijksche Levensverz. Mij (1913) De Goudse
Sompo Japan Insurance Inc. Sompo
Spaarkas voor Belegging in RK Kerkelijke Leningen Aegon
Spaarkasbedrijf der Onderlinge Voorzorg (Amersfoort), Het Achmea
Spaendonck Leven Interpolis
Spierdijk Reaal
Spierdijk, Het Onderl. Begr. Fonds Reaal
SRLEV N.V. Reaal
St. Yves U.A., Onderlinge Levensverzekering Maatschappij voor Notarissen en Candidaat-notarissen Reaal
Stad Rotterdam N.V. Levensverzekering Maatschappij a.s.r.
Standaard (1906) De Goudse
Sterfbos (Uitgees), Begrafeniscositiët, De Aegon
Sterpolis Levensverzekeringen N.V. Interpolis
Sterpolis Schadeverzekeringen N.V. Interpolis
Steun bij Ziekte U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Achmea
Steun Elkaar u.a. Onderlinge Begrafenis- en Crematievereniging Monuta
Sticht, Verz. Bank, Het (1898) a.s.r.
Sun Alliance Achmea
SWS Maatschappij voor Verzekerd Sparen De Goudse
Temperament der Humaniteit (Den Haag, 1914) a.s.r.
Terminus Begrafenis te Amsterdam Nationale-Nederlanden
Tiel Utrecht De Goudse
Tilburg’s Verz bank a.s.r.
Tilburgsch Begrafenisfonds a.s.r.
Tilburgsche (1901) Verz Mij a.s.r.
Tilburgsche verz. Bank en Voorzorg a.s.r.
Timmermansbegrafenisfonds (Hoorn) Aegon
Toekomst (Antwerpen), Levensverz. Mij. De Reaal
Toevlucht in den Nood (Leiden) Aegon
Toneel en Dans, St. Arbeidsongeschiktheidsfonds Leidsche verzekeringen
Tot Aller Welzijn (Delft) Aegon
Tot hulp der mensheid, zieken- en begr.risico (Leiden, 1846) Nationale-Nederlanden
Tot Nut der Maatschappij (Den Haag) a.s.r.
Tot Nut en Voordeel (Delft) Aegon
Tot Nut en Voordeel (Rotterdam) Nationale-Nederlanden
Tot Nut en Voorzorg (Rotterdam, 1856) Nationale-Nederlanden
Tot Nut van’t Algemeen (Den Haag, 1833) a.s.r.
Tot Nut van’t Algemeen (Kampen) Nationale-Nederlanden
Tot Nut van’t Algemeen (Leerdam) Aegon
Tot Nut van’t Algemeen (Rotterdam, 1846) Aegon
Tot Nut van’t Algemeen (Zierikzee) Aegon
Tot Nut van’t Algemeen (Zutphen) Nationale-Nederlanden
Tot Nut van’t Algemeen (Zwolle) Aegon
Tot Voorzorg a.s.r.
Tot Voorzorg van’t Algemeen (Zwolle) De Goudse
Tot Voorzorg van’t Algemeen (Zwolle) De Goudse
Tot Voorzorg, Algemeen Burger Sociëteit (Rotterdam) Nationale-Nederlanden
Tot Voorzorg, Algemeen Burger Sociëteit, (België) a.s.r.
Truyenfonds, Jan (1918) Interpolis
Twee verenigde verz. Mijen (Amsterdam, 1902) Aegon
Tweede Hollandsche Mij. Van Levensverz. (Haarlem, 1878) Aegon
Twentsch Geldersche Verzekerings Bank (Arnhem, 1920) Nationale-Nederlanden
UAP Reaal
UAP Providentia Reaal
Ubbens Sociaal Fonds, de St. Nationale-Nederlanden
Ubbens Sociaal Fonds, de St. Nationale-Nederlanden
UBO ( Wemeldinge) De Goudse
UBO ( Wijdenes en Oosterleek) Nationale-Nederlanden
UBO (Ned. Rijkstelegraaf) Aegon
UBO Levensverz. Mij, Uitkering bij Overlijden (Utrecht) Aegon
UBO Scholen Bisdom Haarlem (Heemstede) Reaal
Uit Voorzorg a.s.r.
Uit Voorzorg (Middelburg, 1849) a.s.r.
Uit Voorzorg (Rotterdam, 1844) a.s.r.
Uitkeeringskas Vereeniging van Gerechtsdeurwaarders Aegon
UKV Uitvaartkostenvereniging N.V. Ardanta
UKV Uitvaartkostenverzekering Ardanta
Unilife Assurance Group Scildon
Union Londen (Onderdeel van Commercial Union) Nationale-Nederlanden
Union Paris, l’ Reaal
Unitas (Den Hoorn) Aegon
Univé Bedum en Omstreken B.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé
Univé De Eendracht U.A., Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé
Univé Het Platteland b.a., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Univé
Unive Leven u.a. Onderlinge Verzekering Maatschappij Reaal
Unive Midden-Overijssel U.A., Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé
Univé Noord-Oost U.A., Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé
Univé Oost B.A, Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé
Univé Oost B.A., Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé
Univé Reest Aa en Linde U.A., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Univé
Univé Stellingland B.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé
Univé Twente B.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé
Univé West-Nederland U.A., Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé
Univé Zorgverzekeraar U.A., OVM Univé
Universal Leven N.V. Allianz
Universal Leven N.V. Allianz
UniverseleVerzekering N.V. , De Monuta
Ursem, Begrafenisfonds De Goudse
Utrecht, Levensverz. Mij a.s.r.
Utrechtsch Begrafenisfonds Nationale-Nederlanden
Utrechtsche Assurantie-mij a.s.r.
Utrechtsche Levensverz Maatschappij a.s.r.
Utrechtsche Levensverz Mij (Indische portefeuille) Nationale-Nederlanden
Utrechtse Sociëteit voor Levensverzekeringen a.s.r.
Utrechtse Verzekerings Bank Reaal
Uzet natura-uitvaartverzekeringen N.V. Ardanta
Uzet natura-uitvaartverzekeringen N.V. Ardanta
Uzet natura-uitvaartverzekeringen N.V. Ardanta
Uzet natura-uitvaartverzekeringen N.V. Ardanta
Uzet natura-uitvaartverzekeringen N.V. Ardanta
Uzet natura-uitvaartverzekeringen N.V. Ardanta
V.I.O.S. Werklieden Ver.(Winschoten) a.s.r.
Veefonds Dorpbuurt W.A., Onderling
Veenkoloniale Levensverzekering Maatschappij (Veendam) Nationale-Nederlanden
Vemaco (Verz mij der verbruikerscoöperatie) Reaal
Vereenigde Verz. Maatschappijen, De twee Aegon
Vereeniging van Kantoorbedienden (Rotterdam) Nationale-Nederlanden
Vereeniging van Kantoorbedienden, Onderl. Mij Aegon
Verenigde Verzekerings Sociëteiten Unilife Aegon
Vero Pensioenverz. Mij (Rotterdam) OHRA
Verzekerings Unie Levensverzekering Maatschappij N.V, De a.s.r.
Vesta, Mij van Levensverz. (Arnhem, 1893) Nationale-Nederlanden
Victoria Nationale-Nederlanden
Victoria –Vesta Levensverz. Mij Nationale-Nederlanden
Victoria zu Berlin (Ned. Portefeuille) (Berlijn) Nationale-Nederlanden
Vie d’Or Avero Achmea
Vita Levensverzekering Reaal
Vitalis, Levensverz. Mij (1886) a.s.r.
Vlissing’s Onderling Begrafenisfonds (1851) Nationale-Nederlanden
Vlissingsch Begrafenisfonds De Goudse
Vlissingsche Begrafenisfonds a.s.r.
Volharding (Den Haag) Nationale-Nederlanden
Volharding (Rotterdam, 1892) De Nationale-Nederlanden
Voor en door het Volk (Haarlem) Aegon
Voordeel (Haren) Aegon
Vooruit (Leiden) Reaal
Vooruit, N.V. Verz.mij (Den Haag) Reaal
Vooruitgang (1893) (Amsterdam) a.s.r.
Vooruitgang is ons doel (Den Burg) Aegon
Voorzorg (1836), Amsterdamsche Sociëteit De Nationale-Nederlanden
Voorzorg (1888), Nrd. Brabantsch Meiereisch Begr. Fonds a.s.r.
Voorzorg en Steun des Ouderdoms (Groningen) Aegon
Voorzorg is plicht (Lekkum) Aegon
Voorzorg, Verzekering bij overlijden (1895) a.s.r.
Vrijwillige Bijeenkomst (Haarlem), De Begrafenisbus De Goudse
Vrijwillige Liefde Compagnie (Haarlem) De Goudse
Vrijwillige Liefdebeurs (Haarlem)
VSB Leven N.V. a.s.r.
VSB Leven N.V. a.s.r.
VVM (Vereenigde Verz. Maatschappijen) a.s.r.
Waarborg (Rotterdam, 1913) Conservatrix
Waarborg (Utrecht, 1868) a.s.r.
Waarborg(Den Haag, 1910), Levensverz. Mij. De a.s.r.
Waerdye N.V. Levensverzekering Maatschappij a.s.r.
Warder, Begrafenisfonds Aegon
Warmoeziers en Alg. Begr. Bos (Haarlem) De Goudse
Weduwefonds (bakkers) Nationale-Nederlanden
Weduwen- en Weezenbeurs der Onderwijzers in de Provincie Drenthe Reaal
Weduwen- en Weezenbeurs der Onderwijzers in Friesland Aegon
Weduwenbeurs (Bolsward) Aegon
Weduwenbeurs (Chr. Werkmansbond) Aegon
Weduwenfonds en Suppletiekas Chr. Werkmansbond Aegon
Welzijn voor Allen (Amsterdam, 1885) a.s.r.
Wemeldinge De Goudse
Wereld (Dordrecht) a.s.r.
Werklieden (Leiden) OHRA
Werkliedenfonds, Nederlandsch (Den Haag) Aegon
Werkmansbond (Bloemendaal, 1904) Aegon
Werkmansbond (Haarlem) Aegon
Werkmansbond (Rotterdam) Aegon
Werkmansbond (Utrecht) Aegon
Werkmansbond, weduwenfonds (Utrecht) Nationale-Nederlanden
West Friesch Begrafenisfonds (Hoorn, 1917) Reaal
Westzaan, Begrafenisfonds Aegon
Wij leven om te zorgen (Rotterdam) Ardanta
Wijdenes en Oosterleek, Ver. tot uitkeering bij overlijden Nationale-Nederlanden
Willibrordus, Ned. Verz. Mij. St. a.s.r.
Winschoter Uitvaartvereniging" U.A., "Onderlinge Mekander
Winschoter Uitvaartvereniging" U.A., "Onderlinge Mekander
Winschoter Uitvaartvereniging" U.A., "Onderlinge Mekander
Winschoter Uitvaartvereniging" U.A., "Onderlinge Mekander
Winschoter Uitvaartvereniging" U.A., "Onderlinge Mekander
Winschoter Uitvaartvereniging" U.A., "Onderlinge Mekander
Winschoter Uitvaartvereniging" U.A., "Onderlinge Mekander
Winschoter Uitvaartvereniging" U.A., "Onderlinge Mekander
Winterthur Levensverzekering Maatschappij N.V. Reaal
Wintherthur Lebensversicherungs-Gesellschaft Reaal
Witt, Johannes de (1902) a.s.r.
Woerdense Levensverzekering (1965) Nationale-Nederlanden
Woudsend Anno 1816 U.A., Onderlinge Schadeverzekering Maatschappij a.s.r.
Woudsend N.V. Levensverzekering Maatschappij a.s.r.
WUH Nationale-Nederlanden
Zaandam, Begrafenisfonds Aegon
Zaanlandsche Begrafenisafonds (Zaandijk, 1845) Aegon
Zee, N.V. Algemene Verzekering Maatschappij De Maas Lloyd
Zeegevaar N.V., Verzekeringsmaatschappij Tegen Sunderland Marine
Zeeland U.A., Interpolis
Zeemans Voorzorg (Harlingen), Het College Aegon
Zeeuwse Waarborgmaatschappij UA, Onderlinge De Zeeuwse
Zegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Onderling verzekerd
Zegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij Onderling verzekerd
Zekerheid door Voorzorg (1890) Levensverz. Mij. a.s.r.
Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam, 1892) Aegon
Zekerheid geeft rust (Tilburg, 1876) a.s.r.
Zelandia (België) a.s.r.
Zelandia Middelburg, (1852) a.s.r.
Zieken- en Begrafenismaatschappij (Hoorn, 1845) Nationale-Nederlanden
Ziektekosten u.a., Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groep CZ
Zierikzee, Begrafenisfonds a.s.r.
Zijpe, Begrafenisfonds a.s.r.
Zijper Begrafenisfonds (1860) a.s.r.
Zilveren Kruis Leven Achmea
Zonder Baatzucht (1843) a.s.r.
Zoom (Bergen op Zoom, 1881) a.s.r.
Zorg en Hulp (Rotterdam) OHRA
Zorg in den tijd (Leiden) Aegon
Zorg voor de Toekomst (Rotterdam) Aegon
Zorgverzekeringen N.V., OZB OZF
Zorgverzekeringen U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Aanvullingsfonds OZ CZ
Zorgverzekeringen U.A., OWM OZ CZ
Zuid Holland nv Verz mij (Den Haag, 1920) Aegon
Zuid Holland, Levensverz mij (Vianen, 1878) a.s.r.
Zuid Hollandsch Zieken- en Begrafenisfonds (Den Haag, 1892) a.s.r.
Zuid Hollandsche Lev. Mij. (Rotterdam, 1898) Aegon
Zuid Hollandsche Lev. Mij. (Vianen) a.s.r.
Zuid Hollandsche Mij. Voor Verzekering (Den Haag, 1898) a.s.r.
Zuid Hollandse Uitkering Soc (Rotterdam, 1900) Nationale-Nederlanden
Zuid Wester Verzekeringsbank (Amsterdam) a.s.r.
Zurich Lebenversicherungs-Gesellschaft Reaal
Zurich Leven N.V. Reaal
Zutphen, Begrafenisfonds Nationale-Nederlanden
Zwitserse Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente Zwitserleven
Zwolsche Algemeene levensverzekering N.V. Allianz
ZZ Levensverz mij Nationale-Nederlanden

Wij doen ons best bovenstaande lijst te updaten wanneer nodig. Echter, het is mogelijk dat uw oude verzekeraar er niet tussenstaat of dat er tussentijds opnieuw een wijziging heeft plaatsgevonden. Bovenstaande lijst bieden wij daarom aan onder voorbehoud van wijzigingen.