Organisaties en stichtingen

Links Assukennis, Organisaties

Op zoek naar een organisatie binnen de financiële sector? Neem dan eens een kijkje op een van onderstaande websites:

Heeft u een link die u graag wilt toevoegen? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

AFM

www.afm.nl
De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.
Adres: Vijzelgracht 50, 1017 HS AMSTERDAM
Tel: 020-7972000
Mail: info@afm.nl

ArboNed

www.arboned.nl
Dagelijks staat u uw klanten in hun bedrijfsvoering bij. U wilt uw klanten goed kunnen adviseren over de keuze voor een arbodienst. En ze proactief informeren over verzuim, inkomen en preventie. ArboNed ondersteunt u hier graag bij, zodat u uw relaties van een compleet advies kunt voorzien.
Adres: Zwarte Woud 10, 3524 SJ Utrecht
Tel: 030-2996299
Mail: info@arboned.nl

Assurantieclubs

www.assurantieclubs.nl
Krachtige netwerken voor de financieel dienstverlener.
Adres: Meerweg 8, 1405 BE Bussum
Tel: 06-20641685
Mail: secretaris@assurantieclubs.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is opgericht en aangewezen als toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG (UAVG).
Adres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag
Tel: 070-8888500
Mail: pers@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Belastingdienst

www.belastingdienst.nl
De Belastingdienst is in Nederland belast met het heffen en innen van belastingen. De dienst maakt onderdeel uit van het Ministerie van Financiën.
Tel: 0800-0543
Mail: info@belastingdienst.nl

BKR

www.bkr.nl
Stichting BKR geeft u en kredietverstrekkers – veilig en betrouwbaar – de mogelijkheid om een gegevensoverzicht van uw leningen op te vragen.
Adres: Teisterbantlaan 2a, 4006 EB Tiel
Tel: 088-1502500
Mail: info@bkr.nl

BOVAG

www.bovag.nl
BOVAG is een brancheorganisatie van ongeveer 9.000 ondernemers die zich met mobiliteit bezighouden
Adres: Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik
Tel: 030-6595395
Mail: info@bovag.nl

Brandweer

www.brandweer.nl
Er werken in Nederland ruim 28.000 mensen bij de brandweer, verdeeld over 25 brandweerregio's.
Mail: redactie@brandweer.nl

CBR

www.cbr.nl
Bij het CBR zetten ruim 1.200 professionals zich dagelijks in om ervoor te zorgen dat iederéén veilig aan het verkeer kan deelnemen. Met dat doel voor ogen nemen we niet alleen verkeersexamens af, maar toetsen we ook of een bestuurder geestelijk en lichamelijk in staat is om veilig te rijden.
Adres: Sir Winston Churchilllaan 297, 2288 DC Rijswijk Zh
Tel: 088-2277700
Mail: info@cbr.nl

CBS

www.cbs.nl
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.
Adres: Henri Faasdreef, 2492 JP Den Haag
Tel: 070-3373800
Mail: info@cbs.nl

Consumentenbond

www.consumentenbond.nl
De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk die voor het grootste deel wordt gefinancierd met contributies van leden en gebruikers. Wij werken samen met consumenten aan eerlijke, rechtvaardige en veilige markten.
Adres: Enthovenplein 1, 2521 DA Den Haag
Tel: 070-4454545
Mail: contact@consumentenbond.nl

COT

www.cot.nl
Veiligheids- en crisismanagement.
Adres: Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam
Tel: 010-4488300
Mail: cot@cot.nl

CPB

www.cpb.nl
Centraal Planbureau.
Adres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag
Tel: 088-9846000
Mail: bibliotheek@cpb.nl

Federatie TMV

www.federatie-tmv.nl
De Federatie TMV is de enige beroepsorganisatie van gecertificeerde taxateurs, makelaars en veilinghouders in roerende zaken in Nederland.
Adres: Postbus 43, 2850 AA Haastrecht
Mail: info@federatie-tmv.nl

FME

www.fme.nl
FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie met 2.200 leden en 45 brancheverenigingen. We mobiliseren en verbinden de technologische industrie en de samenleving voor elke vraag of uitdaging waarop technologie het antwoord is.
Adres: Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Tel: 088-4008400
Mail: info@fme.nl

IAS

www.asbestslachtoffers.nl
Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers met mesothelioom of asbestose.
Adres: Bezuidenhoutseweg 60, 2509 LK Den Haag
Tel: 070-3499754
Mail: secrias@ias.nl

IFV

www.ifv.nl
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van de veiligheidsregio’s en hun veiligheidspartners bij het professionaliseren van hun taken.
Adres: Kemperbergerweg 783, 6816 RW Arnhem
Tel: 026-3552400
Mail: info@ifv.nl

IUMI

www.iumi.com
International Union of Marine Insurance.
Adres: Grosse Elbstrasse 36, 22767 Hamburg
Tel: +49 40 2000 747-0
Mail: info@iumi.com

Kifid

www.kifid.nl
Consumenten en kleinzakelijke ondernemers met een klacht over een financiële dienstverlener staan wij bij in het vinden van een oplossing.
Adres: Koningin Julianaplein 10, 2595 AA Den Haag
Tel: 070-3338999
Mail: consumenten@kifid.nl

Kiwa

www.kiwa.nl
Kiwa behoort tot de wereldwijde top-20 van bedrijven op het gebied van testen, inspectie en certificering (TIC). Met onze services zorgen we voor inzicht in kwaliteit, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, efficiëntie en controle.
Adres: Sir Winston Churchill-laan 273, 2288 EA Rijswijk
Tel: 088-9984400
Mail: info@kiwa.nl

Keurmerk Financiële Dienstverlening

www.keurmerkfd.nl
Het Keurmerk Financiële Dienstverlening is het bewijs van de kwaliteit van een financieel dienstverlener. Het betekent dat het kantoor aan hoge eisen voldoet.
Adres: Speelkamp 22d, 3831 PE Leusden
Tel: 033-4331557
Mail: info@keurmerkfd.nl

KVK

www.kvk.nl
KVK biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijkste thema’s op ondernemersgebied. Onze wettelijke taken zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers.
Tel: 088-5851585
Mail: info@kvk.nl

LIV

www.liv.nl
Het LIV is het expertisecentrum voor voertuigcriminaliteit en opsporingsbijstand in Nederland. De organisatie is een centraal meldpunt, verstrekt informatie, geeft advies en het ondersteunt specifieke acties.
Adres: Skagerrak 10, 9642 CZ Veendam
Tel: 088-5851585
Mail: liv@liv.nl

MFN Register

www.mfnregister.nl
De Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), voorheen het Nederlands Mediation Instituut (NMI), beheert en onderhoudt het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN): het MfN-register.
Adres: Westblaak 140, 3012 KM Rotterdam
Tel: 010–2012344
Mail: info@mediatorsfederatienl.nl

MKB

www.mkb.nl
Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Ondernemers durven risico's te nemen en creëren banen. Daarom moeten ze gefaciliteerd worden en niet gehinderd door onduidelijke of overbodige regels en eisen.
Adres: Bezuidenhoutseweg 12 , 2594 AV Den Haag
Tel: 070-3490909
Mail: helpdesk.bpw@mkb.nl

Nationale Borg

www.nationaleborg.nl
Al 125 jaar verzorgen wij de bankgaranties voor vele bedrijven in Nederland en België.
Adres: Keizersgracht 165, 1016 DP Amsterdam
Tel: 020-5533900
Mail: info@nationaleborg.nl

NEN

www.nen.nl
NEN is een veelzijdige organisatie. We geven niet alleen normen, richtlijnen en publicaties uit, maar geven ook trainingen en advies over de toepassing in de praktijk.
Adres: Vlinderweg 6, 2623 AX Delft
Tel: 0152-690391
Mail: klantenservice@nen.nl

Nibud

www.nibud.nl
Het Nibud is een onafhankelijk voorlichtingsinstituut. We doen onderzoek naar en geven voorlichting over de huishoudportemonnee.
Adres: Arthur van Schendelstraat 550, 3511 MH Utrecht
Tel: 030-2391350
Mail: nibud@nibud.nl

NOB

www.nob.net
De Nederlandse Ordevan Belastingadviseurs.
Adres: Sarphatistraat 500, 1018 AV Amsterdam
Tel: 020-5141880
Mail: nob@nob.net

Novanet

www.novanet.nl
Novanet is marktleider in het (on)zichtbaar repareren van uiteenlopende beschadigingen aan interieurs en gebouwen.
Adres: Hyperonenweg 24, 3542 AG Utrecht
Tel: 030-2416464
Mail: info@novanet.nl

Openbaar Ministerie

www.om.nl
Het Openbaar Ministerie is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Wanneer iemand wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgt hij of zij met het Openbaar Ministerie te maken.
Adres: IJdok 163, 1013 MM Amsterdam
Tel: 088-6991200
Mail: amsterdam@om.nl

Politie

www.politie.nl
De politie is er altijd. Voor een veiliger Nederland. De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat.
Tel: 0900-8844
Mail: info@politie.nl

Politie Keurmerk

www.politiekeurmerk.nl
Politie keurmerk voor veilig wonen.
Adres: Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht
Tel: 030-7516700
Mail: pkvw@hetccv.nl

Recht.nl

www.recht.nl
Hét internetportaal voor juristen.
Adres: Van Galenstraat 35, 2518 EN Den Haag
Tel: 070-3638808

Rechtspraak.nl

www.rechtspraak.nl
De website van rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad der Nederlanden en de bijzondere colleges. Met informatie over de procedures bij rechtszaken, uitspraken en de organisatie van de rechtspraak.
Tel: 088-3616161
Mail: info@rechtspraak.nl

Rijksoverheid

www.rijksoverheid.nl
De website Rijksoverheid.nl is de gezamenlijke website van de 12 ministeries. Ministeries houden zich onder andere bezig met wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen maken.
Tel: 1400
Mail: info@rijksoverheid.nl

RMiA

www.rmia.nl
De doelstelling van het RMiA is om de kwaliteit van het verzekeringsadvies aan ondernemers en particulieren op een hoog niveau te brengen en te houden.
Adres: Swentibolstraat 17, 6137 AE Sittard
Tel: 046-4263866
Mail: info@rmia.nl

RVA

www.rva.nl
Raad voor accreditatie.
Adres: Daalseplein 101, 3511 SX Utrecht
Tel: 030-2394500
Mail: contact@rva.nl

RVS

www.raadrvs.nl
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
Adres: Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag
Tel: 070-3405060
Mail: mail@raadrvs.nl

SIVI

www.sivi.org
SIVI is hét kennis- en adviescentrum voor digitaal zakendoen in de Nederlandse verzekeringsindustrie.
Adres: Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht
Tel: 030-6988090
Mail: info@sivi.org

STVDA

www.stvda.nl
Stichting van de Arbeid.
Adres: Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag
Tel: 070-3499577
Mail: info@stvda.nl

Stichting ART

www.stichtingart.nl
De Stichting ART zet zich in om diefstal van tweewielers te voorkomen door meer en betere preventie. Hiervoor is het Keurmerk ontwikkeld waarmee de betere preventiemiddelen kunnen worden onderscheiden.

Stichting PIV

www.stichtingpiv.nl
Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars.
Adres: Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag
Tel: 070-3338875
Mail: info@stichtingpiv.nl

Stichting Salvage

www.stichtingsalvage.nl
Eerste hulp namens verzekeraars.
Adres: Prins Willem Alexanderlaan 701, 7311 ST Apeldoorn
Tel: 055–5261930
Mail: info@stichtingsalvage.nl

SVB

www.svb.nl
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Wij zorgen ervoor dat onder andere kinderbijslag en AOW-pensioen op tijd en correct worden uitbetaald.
Adres: Graadt van Roggenweg 400, 3531 AH Utrecht
Mail: info@svb.nl

SWOV

www.swov.nl
SWOV is het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. Het is onze missie om met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan een veiliger wegverkeer.
Adres: Bezuidenhoutseweg 62, 2594 AW Den Haag
Tel: 070-3173333
Mail: info@swov.nl

Verbond van Verzekeraars

www.verzekeraars.nl
Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van schade- en levensverzekeraars in Nederland.
Adres: Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag
Tel: 070-3338500
Mail: info@verzekeraars.nl